KBS De Verrekijker

Vanaf 1 augustus 2013 zijn RK Basisschool De Basis en RK Basisschool De Marke gefuseerd tot KBS De Verrekijker.
In het schooljaar 2011-2012 zijn de eerste stappen gezet om tot de fusie van De Basis en
De Marke te komen. Twee scholen met een rijk verleden en een herkenbare positie binnen het onderwijs van onze stichting en het dorp Losser. Het totale proces is vanaf het uitspreken van de fusie-intentie tot aan het definitieve fusiebesluit zeer positief verlopen. Alle betrokkenen van beide scholen hebben vanaf het begin het belang van de fusie onderkend. Tijdens verschillende werkontmoetingen van beide schoolteams en de medezeggenschapsraden is het fusieproces en alles wat daarmee samenhangt uitgebreid besproken. Op zorgvuldige wijze is gewerkt aan het doel om van twee basisscholen in goede collegiale samenspraak te komen tot een basisschool. Na het positieve advies van de gezamenlijke MR op het SKOLO-bestuursbesluit om tot de fusie over te gaan, is de definitieve fusie per 1 augustus 2013 een feit.

In het schooljaar 2013-2014 is KBS De Verrekijker gevestigd op twee verschillende locaties, te weten Hogeweg 81 en Markeweg 2 te Losser.

Naar verwachting zal in de maand december 2013 gestart worden met de bouw van de Brede School. De beide locaties van KBS De Verrekijker zullen na de verwachte oplevering in december 2014 worden samengevoegd in deze Brede School.
Naast KBS De Verrekijker zullen ook OJBS De Imenhof en een kinderopvangcentrum van
St. Kinderopvang Enschede hun intrek nemen in dit nieuwe gebouw. De Brede School wordt gebouwd op het terrein waar nu De Imenhof staat. Om de bouw mogelijk te maken zullen alle groepen van De Imenhof in de zomervakantie van 2013 verhuizen naar de Hogeweg 83. Deze locatie delen ze met de groepen 7 en 8 van KBS De Verrekijker.
De groepen 1 t/m 6 van De Verrekijker worden geplaatst op de locatie aan De Markeweg 2.