SKOLO heeft duidelijke afspraken gemaakt hoe we omgaan met privacy en hoe we kunnen voldoen aan de AVG-eisen. Hiervoor is privacy-beleid opgesteld en dit biedt een solide basis.

Omdat we persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers verwerken, vinden we een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Jaarlijks worden onze medewerkers hierover geïnformeerd.

Eind 2023 heeft SKOLO een nulmeting laten uitvoeren om in beeld te brengen of ons huidige beleid nog voldoet aan de AVG. Op basis van deze nulmeting gaan we het beleid herzien en procedures aanvullen met de meest recente inzichten in privacy en informatiebeveiliging.

Bij SKOLO is een interne en externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De externe FG is een onafhankelijk adviseur en toezichthouder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Op dit moment worden deze functies ingevuld door Anita Spijker (intern) en Menno de Jong van Argis IT Consultants (extern). Zij zijn bereikbaar via het bestuursbureau (053-5364271) of via het mailadres bureau@skolo.nl