Integriteit

Wij vinden het belangrijk dat we integer handelen. Dit vormt de basis van vertrouwen en betrouwbaarheid.

Hiervoor heeft SKOLO een Integriteitscode en een Regeling Klokkenluiders vastgesteld.

De integriteitscode dient als leidraad voor ons gedrag, verduidelijkt onze waarden en bevordert het vertrouwen.

In de regeling Klokkenluiders is vastgelegd hoe we omgaan met het vermoeden van misstand of onregelmatigheid.

SKOLO-Integriteitscode

regeling-Klokkenluiders-SKOLO-vastgesteld

Bijlage-1-stroomschema-reglement-Klokkenluiders