Het bestuur is het bevoegd gezag van de stichting en heeft de dagelijkse leiding overgedragen aan de directeur-bestuurder.

Het bestuur bestaat uit:

  • Maarten Mijwaart, voorzitter
  • Saskia Tegels, secretaris
  • Liesbeth Meijling, controller
  • Agnes Eshuis, vicevoorzitter en algemeen bestuurslid
  • Kim den Ouden, algemeen bestuurslid
  • Gerben Vaanholt, algemeen bestuurslid
  • Gert ten Vergert, algemeen bestuurslid
  • Jan Westerik, algemeen bestuurslid
  • Robert Everink, directeur-bestuurder

Jaarverslag

Jaarlijks verantwoorden wij ons publiekelijk met het jaarverslag. Het geeft een mooi beeld waar wij in dat jaar aan gewerkt hebben en wat de resultaten daarvan zijn. Voor meer informatie over een jaarverslag kunt u contact opnemen met het bestuursbureau.

Jaarverslag-2020-SKOLO
Jaarverslag-2021-SKOLO
Jaarverslag-2022-SKOLO

Beleid

Bestuursreglement-SKOLO
Rooster-van-aftreden-2023
Managementstatuut-SKOLO-2021-2023