De school moet vanzelfsprekend voor iedereen een fijne plek zijn. Waar we ons thuis en veilig voelen en waar we respectvol met elkaar omgaan.

We bedoelen daarmee dat je op school jezelf kunt zijn, je pest niet en je wordt zelf ook niet gepest. Je gaat respectvol om met de materialen en de omgeving. Je wordt beschermd en serieus genomen, signalen en problemen worden opgepakt.

Het is duidelijk waar je naar toe kan gaan wanneer je problemen ervaart of iets signaleert. We gaan hier vertrouwelijk mee om.

Veiligheidsbeleid

Met dit beleid geven we aan hoe we veiligheid, zowel sociaal als fysiek, zo optimaal mogelijk willen bereiken. Het beleid geeft de kaders aan. Deze worden door de scholen zelf concreet ingevuld.

Veiligheidsplan-SKOLO