Ambitie, visie en identiteit

Ambitie  

Wij bieden uitdagend en betekenisvol onderwijs waardoor onze leerlingen zich bewust worden van hun kwaliteiten en talenten. We helpen hen de benodigde kennis en vaardigheden op te doen en met zelfvertrouwen de toekomst in te gaan.

Visie 

Bij ons telt ieder kind en staat het welbevinden centraal. Vanuit dit welbevinden werken we aan betrokkenheid. Dit doen we door elke dag op zoek te gaan naar wat het kind nodig heeft en daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten.

We werken vanuit een positieve grondhouding. De focus ligt op de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind. We hebben hoge verwachtingen en werken planmatig aan het realiseren van een optimale groei dat past bij de mogelijkheden van het kind.

Identiteit 

SKOLO is de stichting in Losser en Overdinkel voor katholiek onderwijs.

We vinden het belangrijk dat jij mag zijn wie je bent en dat je gezien, gewaardeerd en gerespecteerd wordt. De waarden samen én solidair, vieren, vertrouwen en veelkleurig zijn voor ons hierbij belangrijk.

Dit maakt SKOLO-scholen tot krachtige scholen met een duidelijk gezicht:
Een plek waar iedereen welkom is, waar je graag komt en waar je meer leert dan alleen ‘de harde vakken’; je leert er jezelf te zijn.