Het bestuursbureau van de stichting ondersteunt het bestuur en de algemeen directeur bij het opstellen van strategisch beleid en bij de uitvoering ervan door de beleidsadviescommissies en de directies van de scholen. Enkele ondersteunende taken van het bestuursbureau zijn: secretariële werkzaamheden, personele administratie, ondersteuning bij personeelszaken, onderwijskundige ontwikkeling, huisvesting, materieel en financieel beheer.

Het bestuursbureau van onze stichting is gevestigd in een deel van het Rabobank-gebouw aan de Gronausestraat 57 in Losser. In dit gebouw is de kantoorruimte voor de algemeen directeur, de stafmedewerkers en de secretarieel medewerker gevestigd. Tevens is er een vergaderruimte waar de diverse bestuursgeledingen gebruik van kunnen maken.

Het bestuursbureau is alle werkdagen bereikbaar.

Secretarieel medewerker
mevr. A. Spijker, aspijker@skolo.nl

Postadres
Postbus 46, 7580 AA  Losser

Vestigingsadres
Gronausestraat 57, 7581 CD  Losser

T 053 5364271
E bureau@skolo.nl

Naar het bestuursbureau van SKOLO, Gronausestraat 57 te Losser

U volgt de A1 richting Hengelo/Oldenzaal en neemt de afslag Losser/Oldenzaal (bij herkenbaar MC Donaldsembleem!). U volgt de borden richting Losser. U rijdt richting het centrum van Losser – u gaat bij de eerste rotonde langs de Maria Geboorte Kerk – u rijdt door en steekt recht over – bij de Rabobank rechts aanhouden. Direct na de splitsing is het bestuursbureau gevestigd, aan de linkerkant in het tweede deel van het Rabobankgebouw. U kunt uw auto parkeren langs de Gronausestraat (blauwe parkeerzone). De ingang van het bureau is tegenover de fietsenwinkel.

U rijdt richting het centrum van Losser – u gaat bij de eerste rotonde langs de Maria Geboorte Kerk– u rijdt door en steekt recht over – bij de Rabobank rechts aanhouden. Het bestuursbureau is gevestigd aan de linkerkant in het tweede deel van het Rabobank-gebouw. U kunt uw auto parkeren langs de Gronausestraat (blauwe parkeerzone). De ingang van het bureau is tegenover de fietsenwinkel.

Vanaf de Gronausestraat gaat u bij het verkeerslicht rechtsaf richting Losser (zie ANWB-bord) – u rijdt rechtdoor over het spoor tot aan T-splitsing – daar gaat u rechtsaf. U komt Losser bij de rotonde binnen – u rijdt rechtdoor – na 500 meter bij de volgende rotonde weer rechtdoor. Bij de splitsing houdt u links aan en ziet u rechts een groot gebouw, met o.a. de Rabobank. In het tweede gedeelte aan de rechterkant is het bestuursbureau gevestigd. U kunt uw auto parkeren langs de Gronausestraat (blauwe parkeerzone). De ingang van het bureau is tegenover de fietsenwinkel.