Verlengde kerstvakantie

Deze week is bekend geworden dat het kabinet besloten heeft dat volgende week al de kerstvakantie voor het basisonderwijs begint.
Een week eerder dan de vastgestelde vakantie. Het doel van deze verlengde vakantie is om de coronabesmettingen en 

de verwachte uitbraak van de omikron-variant onder controle te kunnen houden. De ouders/verzorgers van onze leerlingen zijn geïnformeerd over de schoolafspraken en de mogelijkheden voor noodopvang.