Disclaimer

SKOLO streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. SKOLO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.
Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op onze website leiden meestal naar anders sites of andere of andere informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. SKOLO heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan SKOLO. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKOLO. Deze kunt u aanvragen door middel van een email.