Koersplan 2022-2026

Het koersplan geeft richting aan onze organisatie. Wij richten onze blik op wie wij zijn, de wereld om ons heen en welke keuzes wij voor de komende vier jaar maken. Dit plan is de richtlijn voor ons gezamenlijk beleid en de basis voor de afzonderlijke schoolplannen.

In dit koersplan staan drie bouwstenen centraal: Sterk fundament, Noaberschap en Vitaliteit. Deze bouwstenen geven richting én focus op onze belangrijkste uitdagingen.   

Download het Koersplan hier

Jaarverslag

Jaarlijks verantwoorden wij ons publiekelijk met het jaarverslag. Het geeft een mooi beeld waar wij in dat jaar aan gewerkt hebben en wat de resultaten daarvan zijn. Voor meer informatie over een jaarverslag kunt u contact opnemen met het bestuursbureau.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021 SKOLO

Jaarverslag 2022 SKOLO

SKOLO-beleidsdocumenten

Bestuursreglement SKOLO

Managementstatuut SKOLO 2021-2023

SKOLO Integriteitscode